Rızık Duası Arapça

Rızık Duası Arapça

Rızık Duası Arapça; Dualar, bir kulun içinde bulunduğu hali Rabbine arz etmesidir. Kendisini kendinden iyi tanıyan, neye ihtiyacı olduğunu en iyi bilen, her şeye gücü yeten halıkına, yaratıcısına sığınmasıdır. Her duanın vakti saati vardır. Borç dualarının vakti, kulun borca düştüğü zamandır. Rızık dualarının vakti kulun rızka daha çok ihtiyaç duyduğu zamandır.

Kul; Cenab-ı Hakkın yardım ve merhametini umarak dua kelimelerini vasıta kılarak yardım talep eder. Cenab-ı Hak ise kulunun ihtiyacına göre rahmet ve merhametini yağdırır. Borçlu kullarına sebepler halk ederek, borcunu ödemesini nasip eder. İş arayan kullarına iş imkanları nasip eder. Rızık isteyenlere çeşitli vesilelerle rızık ve rızkına bereket nasip eder. Şeksiz ve şüphesiz Allahu Tealanın gücü her şeye yeter.

Rızık ve zenginlik için yüce kitabımızda bir çok ayet olduğu gibi, hadis-i şerifler ve alimlerin tavsiyede bulunduğu dualar da vardır. Bizlere sunulan bu dualar; hazır dilekçe gibidir ve kişiye nasıl dua etmesini öğretmektedir. Rızık için bu denli dua tavsiye edilmesi, rızkın dünya hayatı için elzem ihtiyaç olduğunun bir göstergesidir.

Rızık Duası ;

"Allahumme rabbe's-semavati's-seb'ı ve rabbu 'l-arşi'l-azim rabbena ve rabbe kulli şey'in munzile't-tevrati ve'l-incili ve'l-kur'ani faligu'l-habbi ve'n-neve euzu bike min şerri kulli şey'in ente ahızun bi nasiyetihi ente'l-evvelu feleyse gableke şey'un ve ente'l-ahiru feleyse beğdeke şey'un ve ente'z-zahiru
feleyse fevgake şey'un ve ente'l-batınu feleyse du-neke şey'un egdı anni'd-deyne ve eğnini mine'l-fagri

Ey yedi kat göklerin ve büyük Arşın Rabbi olan Allahım. Bizim ve her şeyin Rabbi. Tevratı, İncili ve Kur'an'ı indiren, daneleri ve çekirdekleri yaratan Allahım. Kudretin altındaki her şeyin şerrinden Sana sığınırım. Sen öyle evvelsin ki; Senden evvel hiç bir şey yok. Sen öyle ahirsin ki; Zatından sonra hiç bir şey yok. Sen öyle zahirsin ki; üstünde bir mevcut yok. Sen öyle batınsın ki; Senin önünde hiç bir şey mevcur değil. Benden bedel borcumu ödeyerek fakirliğimi gider beni zengin kıl."

Bilinen Arapça Rızık Duaları

"Allahumme inni euzu bike min fitneti'n-nari ve min azani'n-nari ve euzu bike min fitneti'l-gabri ve euzu bike min azabi'l-gabri ve euzu bike min fitneti'l-ğına ve euzu bike min fitneti'l-fagri ve euzu bike min fitneti'l-mesihi'd-deccali

Allahım, ateşin fitnesinden ve azabından Sana sığınırım, kabrin fitnesinden ve azabından Sana sığınırım, Zenginliğin fitnesinden ve fakirliğin fitnesinden Sana sığınırım, Deccalin fitnesinden Sana sığınırım."

Dünya ve ahiret saadetine nail olmak için, dünya ve ahiret zenginliği için okunan, fazileti ve kıymeti çok yüce olan rızık duası ;

"Allahumme nazzım ahvali ve hassın ef'ali ve hallisni min elemi'l-fakri ve zulli ve hallisni ani'l-belai ve'l-vebai ve'l-kazai ve an şüruri'l a'dai ve'ş-şeyatıni'l-mudilline ve nefsi'l-emmarati bi's-sui.

Allahumme'c-alni mine's-sulehail abidine ve'l-ağniyai'ş-şakirine ve yessirlenel intizame fi cemi'i umuri'd-dunyeviyyeti ve'l-uhraviyyeti ve hassıl muradena mine'l-hayri ve eb'ıdna mine'ş-şerri ve'l-ısyani ve'z-zunubi's-sağari ve'l-kebairi ve garribni bi'l-ameli's-salihi ve's-sıdkı ve'l-ismeti vec'alni mine's-salihin.

Allah'ım benim ahvalimi düzelt, ef'alimi -işlediğim fiilleri- güzel eyle. Beni fakirlik ve hakirlik eleminden kurtar. Beladan, kazadan, vebadan halas eyle, kurtar. Düşmanların, insanı delalete sevk eden şeytanın ve daima fenalıkla emreden nefsimin şerrinden koru, muhafaza eyle.

Allah'ım beni kulluk hukukuyla kaim olan salihlerin, ilahi nimetlerine şükreden zenginlerin arasına dahil eyle. Dünya ve ahiretle ilgili bütün işlerimin yoluna girmesini kolaylıkla nasip eyle ve hayırlısıyla muradımı hasıl eyle. Şerden ve isyandan, büyük ve küçük günahlardan uzaklaştır. Salih amellere doğruluk ve masumluğa yaklaştır. Salih kullarından eyle."

Not: Türkçe harfler ile arapça yazım doğru olamayacağından bilen birinden dinlemeniz daha hayırlı olacaktır
Son Güncelleme : 02.05.2021 19:48:42
Rızık Duası Arapça ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Rızık Duası Arapça Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Rızık Duası Arapça"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Zenginlik Kısmet Rızık Çok Etkili Esmalar
Zenginlik Kısmet Rızık Çok Etkili Esmalar
Zenginlik Kısmet Rızık Çok Etkili Esmalar; zenginlik kişinin dünya üzerindeki geçimin sağlamak için ihtiyaç duyduğu her şeyin genel adıdır. Yeme içme, giyinme, barınma, eş,evlat,dost,afiyet,sağlık... bunların hepsi rızık konusunun alt başlıklarıdır....
Ticaret Ve Rızık Duası
Ticaret Ve Rızık Duası
Ticaret Ve Rızık Duası, Ticaret ile uğraşan kişilerin ticarette helal para kazanıp rızklarını arttırmak için ticaret ve rızık duası okumaları oldukça faydalıdır. Rızkını her zaman helalinden isteyen, kazancın ve malın hayırlısını isteyerek harama bul...
Rızık Kapılarını Açan Dua
Rızık Kapılarını Açan Dua
Rızık Kapılarını Açan Dua, Rızık duasından önce duanın nasıl yapıldığı çok önemlidir. Duaya her zaman Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamd ile başlanmalıdır. Rabbimizin güzel isimleri ve yüce sıfatları hamd edilerek duaya başlanır. Daha sonra Pe...
Rızık Tesbihleri
Rızık Tesbihleri
Rızık tesbihleri; Rızık en temel ihtiyaçlar olmaması sebebi ile kulun en çok dua etme sebebi ve en çok ihtiyacının olduğu husustur. Küçük olsun, büyük olsun, kadın olsun, erkek olsun her yaratılmış kulun rızka ihtiyacı vardır. İhtiyacının giderilmesi...
Cuma Günü Okunacak Rızık Duası
Cuma Günü Okunacak Rızık Duası
Cuma günü okunacak rızık duası; Cuma günü müslümanların bayramı olan fazileti büyük olan gündür. Bu günü mümkün olduğunca dua ve ibadetlerle geçirmelidir. Bu gün içinde duaların makbul olduğu saatin varlığını Allah Rasulu (s.a.v.) bildirmektedir. Bu ...
İş Ve Rızık Duası
İş Ve Rızık Duası
İş Ve Rızık Duası, dünya üzerinde her canlının yaşantısını rahatlıkla sürdürebilmesi için en nemli ihtiyacıdır. Rızık veren ise Rezzak olan Allahu Tealadır. Kul zaman zaman rızık konusunda sıkıntıya düşebilir, bazı sorunlar yaşayabilir. Lakin bu sıkı...
Rızık Ve Bereket Duası
Rızık Ve Bereket Duası
Rızık ve bereket duası; insana bahşedilen maddi ve manevi rızık kadar, bu rızkın bereketlenmesi de önemlidir. Bereketi olmayan kazanç, rüzgarda savrulan saman çöpü gibi dağılmaya mahkumdur. Bereketli olan kazanç ise durduğu yerde artan, birken bin ol...
Bol Rızık Duası
Bol Rızık Duası
Bol Rızık Duası, dualar Allah'a yakın olmanın en kolay ve kısa yolu olup nedense biz sadece ihtiyaç duyduğumuzda, başımız sıkıştığında dua ederiz. Dualar her daim yardımsız kalmamamız için Allah'ı her daim hatırımızda tutarak kendisine her zaman ihti...
Rızık Ayetleri
Rızık Ayetleri
Rızık Ayetleri; tüm canlıların hayatını devam ettirebilmesi için gereksinim duydukları her ihtiyacın ortak ismidir. Rızkı verecek olan Rezzak olan Allahu Tealadır. Kişi çalışıp rızkını temin için uğraşırken, dua ve zikirlere de sarılmalı, Rezzak esma...
Rızık Suresi
Rızık Suresi
Rızık Suresi; Rızık; Bireylerin yaşamını devam ettirebilmesi için, insanlara yarar sağlayan, Allah Teala tarafından herkese nasip edilen maddi veya manevi her şeydir. Mesela namaz manevi olan bir rızıktır. Rızık hiç değişmez ve kimse kimsenin rızkını...
Rızık Duası Oku
Rızık Duası Oku
Rızık duası oku; Rızık kişinin kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak için ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi kazançlardır. Kazancın bereketli ve daim olması çalışmak ile ve dua ile mümkündür. Kul dua ederek rızkı peşinde koşarsa, rızkı verenin Rezza...
Bereket Ve Rızık Duası
Bereket Ve Rızık Duası
Bereket ve rızık duası; Er kişinin kendi ve ailesinin rızkını temin etmek için çalışması farzdır. Çalışmayan çabalamayan, başkalarına el açana hiç bir zaman iyi gözle bakılmamış, veren el her daim övülmüştür. Kazanmak ve başarılı olmak için çabalamay...

 

Zenginlik Kısmet Rızık Çok Etkili Esmalar
Ticaret Ve Rızık Duası
Rızık Kapılarını Açan Dua
Rızık Tesbihleri
Cuma Günü Okunacak Rızık Duası
Rızık Duası Arapça
İş Ve Rızık Duası
Rızık Ve Bereket Duası
Bol Rızık Duası
Rızık Ayetleri
Rızık Suresi
Rızık Duası Oku
Bereket Ve Rızık Duası
Rızık Duası
Helal Rızık Duası
Rızık Nedir
Popüler İçerik
Rızık Duası
Rızık Duası
Rızık Duası; Allah Rasulu (s.a.v.) Efendimizin rızıkla ilgili bir çok duaları bulunmaktadır. Yoksulluğu fakirliği giderecek dualarda bulunmakta; yoksu...
Helal Rızık Duası
Helal Rızık Duası
Helal Rızık Duası, Rızkının bollaşması, bereketlenmesi ve artmasını isteyenler için her zaman okunmalıdır. Dinimizde her sıkıntımızı giderecek dualar ...
Rızık Nedir
Rızık Nedir
Rızık Nedir; Rızık canlıların hayatını devam ettirmesi için gerekli olan, hayatını devam ettirdiği sürece ihityaç duyabileceği maddi ve manevi her şey...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Zenginlik Kısmet Rızık Çok Etkili Esmalar
Ticaret Ve Rızık Duası
Rızık Kapılarını Açan Dua
Rızık Tesbihleri
Cuma Günü Okunacak Rızık Duası
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022